O NAS


Adwokat Tadeusz Zasada

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1983 roku. W latach 1984 – 1986 odbył aplikację sądową. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, przez okres 6 lat był sędzią w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Kole. W latach 1992 – 1996 był radcą prawnym i prowadził indywidualną praktykę w ramach własnej Kancelarii, obsługując w tym czasie spółki prawa handlowego, spółdzielnie i inne podmioty gospodarcze. W roku 1996 został wpisany na listę adwokatów i został członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Od 1997 wykonuje zawód adwokata, prowadząc indywidualną praktykę we własnej Kancelarii Adwokackiej w Kole, a także w ramach Adwokackiej Spółki Partnerskiej „Bugaj i Zasada” w Turku, z jej Oddziałami w Koninie i Kaliszu.
Przeszło 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy wykonywaniu kolejno zawodów: sędziego, radcy prawnego i adwokata, przy prowadzeniu wielu tysięcy sprawach sądowych i innych, oraz zdobyta w tym czasie renoma na rynku prawniczym, stanowią gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez niego usług prawnych.

Adwokat Tadeusz Zasada włada językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

Jego hobby to muzyka, literatura faktu, jazda na nartach, kajakarstwo i rajdy rowerowe.