ZAKRES USŁUG

Specjalizujemy się w prowadzeniu następujących spraw sądowych:

  • sprawy o uregulowanie stanu nieruchomości (w tym o zasiedzenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, służebności gruntowe),
  • ​sprawy cywilne (w tym odszkodowania za wypadki drogowe i inne, zapłata należności pieniężnych),
  • sprawy spadkowe (w tym o dział spadku i zachowek),
  • sprawy gospodarcze (w tym prawo spółek),
  • sprawy egzekucyjne (w tym egzekucję wyroków sądowych, skargi na czynności komornika i powództwa przeciwegzekucyjne),
  • sprawy karne i karno-skarbowe (w tym obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego przed sądem, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przygotowawczym i sądowym wraz z dochodzeniem w tymże postępowaniu odszkodowania cywilnego od sprawcy przestępstwa),
  • sprawy rodzinne (w tym rozwody, separację małżeńską, rozdzielność majątkową, podziały majątku małżeńskiego, alimenty, ustalanie lub zaprzeczanie ojcostwa),
  • odszkodowania od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie/skazanie.
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu karno-wykonawczym (w tym odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe zawieszenia kary pozbawienia wolności, zatarcie skazania, wnioski o ułaskawienie),

​Jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji wymagającej pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.